Erschienen: 31.10.1974 Abbildung von Reigersman-Van der Eerden / Zoon | A Desirable World | 1974 | Essays in Honor of Professor B...

Reigersman-Van der Eerden / Zoon

A Desirable World

Essays in Honor of Professor Bart Landheer

lieferbar ca. 10 Tage als Sonderdruck ohne Rückgaberecht

ca. 93,08 €

inkl. Mwst.

1974. Buch. 232 S. 2 s/w-Abbildungen, Bibliographien. Softcover

Springer. ISBN 9789024717064

Format (B x L): 15,6 x 24,4 cm

Gewicht: 430 g

In englischer Sprache

Produktbeschreibung

Aan de totstandkoming van dit LIBER AMICORUM werkten een aantal personen uit het bereik van verschillende wetenschappelijke disciplines mee, die als verenigend element de persoon en het veld van belangstelling van de jubilaris hebben. Moge deze gecombineerde publicatie van mensen uit verschillende landen en werelddelen onder het teken van sympatie en wetenschap een bijdrage leveren tot inzicht in en belangstelling voor de opgaven, die de tijd ons stelt. Voor de jubilaris, die op 30 januari 70 jaar werd, vormde de werkzaamheid van het bewustzijn en de funktie ervan in de ontwikkelings­ geschiedenis van de mensheid een, zo niet het centrale onderwerp van zijn studies, dat men in zijn talrijke publicaties op uiteenlopende terreinen, met de sociologie als verbindend element, steeds vertegenwoordigd vindt. Een overzicht van de werken van de heer Landheer vindt men elders in dit boek, in het volgende komt slechts een enkel ervan ter sprake. Landheers publicaties beginnen bij Plato. In de twintiger jaren schreef hij aIs dissertatie een studie over Plato's ideeen omtrent de Staat: Der Gesellschafts- und Staatsbegriff Platons; Auf der Grundlage seiner Ideenlehre entwickelt.1 Hij promoveerde hiermee summa cum laude bij Othmar Spann in Wenen. De werken van deze belangrijke geleerde werden kortelings opnieuw uitgegeven. Vit het voorwoord van de studie kan men opmaken hoe de leraar inspirerend op de promovendus heeft gewerkt. Het is een belangrijk, zuiver doordacht en met enthousiasme geschreven boek geworden.

Autoren

 • Dieses Set enthält folgende Produkte:
   Auch in folgendem Set erhältlich:
   • nach oben

    Ihre Daten werden geladen ...