Erschienen: 12.02.2019 Abbildung von Müller | Cienosa komunikacija sakumskola | 2019 | Uz pardzivojumu un valodu orie...

Müller

Cienosa komunikacija sakumskola

Uz pardzivojumu un valodu orienteta rokasgramata devinos modulos

lieferbar (3-5 Tage)

2019. Buch. 144 S. Softcover

Books on Demand. ISBN 978-3-7481-2644-7

Format (B x L): 21.5 x 29.9 cm

Gewicht: 446 g

In lettischer Sprache

Produktbeschreibung

Ar spelem, valodas vingrinajumiem, stastiem un daudziem praktiskiem piemeriem otraja Marionas Milleres rokasgramata "Cienosa komunikacija pamatskola" tiek dotas daudzveidigas metodes un materiali cienosas kulturas attistibai pamatskola. Ka jau pirmaja gramata "Cienosas komunikacijas verbalie aspekti bernudarza - rokasgramata" (M. Mueller, N. Poerschmann) lasitaji ari seit atradis praktisku ievadu cienosaja komunikacija un plasu informaciju par tieso pielietojumu pedagogiskaja ikdiena. Pie tam cienosas komunikacijas koncepcija balstas uz Marsala Rozenberga (Marshall Rosenberg) uz vajadzibam orienteto "nevardarbigas komunikacijas" modeli. Cienosaja komunikacija tiek stimuleta empatija un sapratne, pamatojoties uz savstarpeju atzisanu.

Autoren

 • Dieses Set enthält folgende Produkte:
   Auch in folgendem Set erhältlich:
   • nach oben

    Ihre Daten werden geladen ...