Abbildung von Knight / Morris | Corpus Design and Construction in Minoritised Language Contexts - Cynllunio a Chreu Corpws mewn Cyd-destunau Ieithoedd Lleiafrifoledig | 1. Auflage | 2021 | beck-shop.de

Knight / Morris / Fitzpatrick

Corpus Design and Construction in Minoritised Language Contexts - Cynllunio a Chreu Corpws mewn Cyd-destunau Ieithoedd Lleiafrifoledig

The National Corpus of Contemporary Welsh - Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes

lieferbar ca. 10 Tage als Sonderdruck ohne Rückgaberecht

64,19 €

Preisangaben inkl. MwSt. Abhängig von der Lieferadresse kann die MwSt. an der Kasse variieren. Weitere Informationen

auch verfügbar als eBook (PDF) für 64.19 €

Fachbuch

Buch. Hardcover

1st ed. 2021. 2021

xiii, 172 S. 6 s/w-Abbildungen, Bibliographien.

In englischer Sprache

Palgrave Macmillan UK. ISBN 978-3-030-72483-2

Format (B x L): 14,8 x 21 cm

Gewicht: 379 g

Produktbeschreibung

This bilingual book provides a detailed overview of the project to construct a National Corpus of Contemporary Welsh (CorCenCC), addressing the conceptual and methodological challenges faced when developing language corpora for minoritised languages. A conceptual framework is presented for the user-driven design that underpinned the CorCenCC project, along with a detailed blueprint that can function as a scaffold for other researchers embarking on projects of this nature. This book will be of value to those working in language teaching, learning and assessment, language policy and planning, translation, corpus linguistics and language technology, and to anyone with an interest in Welsh and other minoritised languages. Dawn Knight is a Reader in Applied Linguistics at Cardiff University, UK, and Chair of the British Association for Applied Linguistics (BAAL). Steve Morris is an Honorary Research Fellow in Applied Linguistics at Swansea University, UK. Tess Fitzpatrick is Professor of Applied Linguistics at Swansea University, UK. Mae'r llyfr dwyieithog hwn yn rhoi trosolwg manwl o'r prosiect i greu Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes (CorCenCC), ac yn mynd i'r afael â'r heriau cysyniadol a methodolegol a wynebir wrth ddatblygu corpora iaith ar gyfer ieithoedd lleiafrifoledig. Cyflwynir fframwaith cysyniadol ar gyfer y cynllun wedi'i yrru gan ddefnyddwyr sy'n greiddiol i brosiect CorCenCC, ynghyd â glasbrint manwl a all weithredu fel sgaffald i ymchwilwyr eraill sy'n dechrau ar brosiectau o'r fath. Bydd y llyfr hwn o werth i'r rhai sy'n gweithio ym meysydd addysgu, dysgu ac asesu ieithoedd, polisi iaith a chynllunio ieithyddol, cyfieithu, ieithyddiaeth gorpws a thechnoleg iaith, ac unrhyw un â diddordeb yn y Gymraeg ac ieithoedd lleiafrifoledig eraill. Mae Dawn Knight yn Ddarllenydd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn Gadeirydd Cymdeithas Ieithyddiaeth Gymhwysol Prydain (BAAL). Mae Steve Morris yn Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Tess Fitzpatrick yn Athro Ieithyddiaeth Gymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe.

Topseller & Empfehlungen für Sie

Ihre zuletzt angesehenen Produkte

Autorinnen/Autoren

 • Rezensionen

  Dieses Set enthält folgende Produkte:
   Auch in folgendem Set erhältlich:
   • nach oben

    Ihre Daten werden geladen ...